WORKSHOP

FORMAT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÀ NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA NGHỀ SẢN XUẤT

ĐANG MỞ

Mỗi chương trình truyền hình trước khi đưa vào sản xuất số đầu tiên đều đã được chuẩn bị rất kỹ về thể loại, hình thức, thời lượng… Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp cho chương trình trở nên riêng biệt và được gọi chung là format chương trình.

Điều gì khiến một số chương trình trở nên nổi tiếng trên thế giới, khiến các nước đều muốn mua format của nó để sản xuất? Làm thế nào để có thể viết một format chương trình có được những yếu tố đó?

Workshop của SIFS không chỉ giúp bạn phân tích, tìm hiểu về format chương trình mà còn hướng dẫn bạn một cách chi tiết về khâu chuẩn bị và sản xuất những chương trình này. Đây là những nguyên tắc vàng được ví như “kinh Thánh” trong nghề sản xuất của tất cả các nước Âu Mỹ.

Before being produced for the first episode, each TV show has been prepared carefully from genre, format to broadcasting time… All these factors will create a show with exquisite features and generally called as program format.

What makes some worldwide TV shows so popular that many TV channels from foreign countries have to buy those formats for producing purpose? How to include these crucial elements when writing a format?

The workshop at SIFS not only helps you to analyze and study about some famous program formats, but also direct you in preparing and producing processes for these programs in detail. This is considered as “Bible” in producing field of US and all  European countries.  

Giảng Viên

BRUCE J. STARIN

BRUCE J. STARIN

Bruce là một nhà sản xuất toàn cầu, ông từng làm việc nhiều …

Xem thêm >>

Khách mời

Mục tiêu khóa học

FORMAT:

 • Define format
  Đnh nghĩa format
 • What makes a format popular
  Điu gì khiến format chương trình tr nên ni tiếng
 • Types of formats and their differences : game show, reality and entertainment, series
  Các th loi format và s khác bit gia game show, chương trình truyn hình thc tế và gii trí,series
 • Outline of the “Bible”
  Tìm hiu v “kinh thánh” – nhng nguyên tc vàng
 • Discuss ideas formats of students
  Tho lun v ý tưởng format ca sinh viên
 • How to protect ideas
  Bo v ý tưởng

PRODUCTION BIBLE 

“KINH THÁNH” TRONG SN XUT

 • Laying out the “Bible”: title page, introduction, format identification, series arc…
  Trình bày format theo nguyên tc: trang tiêu đ, gii thiu, đnh dng format, các yếu t ca serie…
 • Pre-Production: production team, set up, schedule and calendar…
  Tin k: đi sn xut, set up, lch trình…
 • Production: set up, call sheet, rehearsal, shooting…
  Sn xut: set up, call sheet, tp luyn, ghi hình…
 • Post-Production: team, editing, software…
  Hu k: nhân lc, khâu dng hình, các phn mm…
 • Delivery: approval, timetable, press and promotion, rights available – TV, mobile, cable…
  Phát hành: kim duyt, lch trình, qung bá, các phương tin phát hành – TV, đin thoi, truyn hình cáp…

Thông tin khóa học

KHAI GING/OPENING DAY:9/3/2015

Thời gian học: từ ngày 9 đến 13/3/2015

Sáng: 08:30 – 11:30

Chiều: 13:00 – 17:00

Time: from 9 to 13/3/2015

Morning 8:30 – 11:30

Afternoon 13:00- 17:30

Bằng cấp - tín chỉ

Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ nhận được chứng chỉ của SIFS.

Students will be awarded certificates of SIFS after the workshop

Điều kiện tham gia

Những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, muốn tìm hiểu thêm về TV format và các nguyên tắc sản xuất chương trình của phương Tây.

People who have experience in TV industry already, want to learn more about TV format and production principle of the Western countries.


ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHÓA HỌC HÃY GỌI CHO SIFS -  0941 219 779
HAY ĐỂ SIFS GỌI LẠI CHO BẠN:

Thông tin liên lạc

Khóa học bạn đang quan tâm

Bạn có phải là học viên tại SIFS?

Không.Có. Tôi đã (hoặc đang) theo học khóa dài hạn.Có. Tôi đã (hoặc đang) theo học khóa ngắn hạn/ workshop.

BÌNH LUẬN