KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Các khóa học của SIFS bao gồm tất cả những chuyên ngành trong một ê – kíp làm phim. Nội dung khóa học chú trọng cả hai yếu tố lý thuyết và thực hành, giúp bạn đạt được những tiêu chuẩn kiến thức như những trường dạy điện ảnh trên thế giới vẫn đòi hỏi.


LIÊN HỆ PHÒNG TƯ VẤN – TUYỂN SINH

Phone: 08 62635858
Hotline: 0941 219 779